ISKIAS

Hvad er iskias (iskiassmerter)?

Navnet ”iskias” kommer fra den store nerve (nervus iskiadicus), der løber fra hver side af rygsøjlen i lænden, ud på bagsiden af benene og ned til fødderne. Afklemning, irritation eller skader på nerven kan give smerter i hele nervens forløb alt efter, hvor den er påvirket. Smerter i lænden, der strækker sig ned i benet og evt. fødder, får ofte betegnelsen ”iskias”/”iskiassmerter”. Smerter i lænd eller balde med udstråling til ben og fod kan også have andre årsager, fx diskusprolaps, spinalstenose eller piriformissyndromet. 

Iskias er ikke en diagnose, men et symptom

At have ”iskiassmerter” betyder groft sagt kun, at man har ”ondt i benet” svarende til iskiasnervens forløb ud under den store baldemuskel og om på bagsiden af benet. Det er ikke en diagnose i sig selv, som man kan behandle ud fra, og derfor kan der ikke gives en liste over behandlingsmuligheder for ”iskiassmerter”. Via en objektiv undersøgelse og anamnese (historien for iskiassymptomernes opståen) kan lægefysioterapeutkiropraktor eller anden fagperson søge at finde frem til, hvad årsagen til symptomerne er  og derved specifikt tilrette behandling og vejledning.

Smertersymptomer fra iskiasnerven kan være i:

  • Balde

  • Lænd

  • Bagside af lår

  • Underben

  • Fod

Årsag til iskias

Årsagen til, at nerven kan give symptomer i balde og/eller ben, kan være flere. F.eks. kan nerven blive afklemt eller irriteret ved diskusprolaps i lænden  eller forsnævringer i rygsøjlen det sted, hvor iskiasnerven kommer ud fra rygsøjlen, kaldet spinalstenose. En anden forklaring, der bliver ofte brugt er at  iskiasnerven, hvor den løber gennem bækkenet og ned bag på benet, bliver afklemt af en pæreformet baldemuskel (musculus piriformis ), og dermed kan piriformissyndromet opstå. 

Principielt kan alle smerter eller andre symptomer relateret til iskiasnerven kaldes iskias eller iskiassmerter uanset, hvor nerven bliver påvirket. Betegnelsen bliver dog brugt som tegn på nervepåvirkning, der starter i lænd eller balde. 

Hvordan føles ”iskias”

Nervesmerter er karakteristiske  (se Nervesmerter (neuralgi) og specifikke  for den enkelte nerves forløb. Iskiasnerven er lillefinger tyk nerve og den største kroppen. Den starter fra rygsøjlen lavt i lænden samt hen over korsbenet og forgrener sig til store dele af benet og foden. Derfor kan smerterne være lokaliseret flere steder i benet evt. ned til foden, alt efter hvor nerven er påvirket.

Er der kun smerter i lænden, som eventuelt strækker sig diffust ned i benet, er det sandsynligvis  ikke iskiasnerven, der er påvirket. Årsagen til disse smerter kan være flere. Uanset hvor smerten sidder, er det vigtigt at få det undersøgt af fagperson. Pludseligt opståede, stærke smerter i lænden, der stråler ud i benet, på baggrund af fx. tungt løft, eller løft i forkert stilling kan være tegn på en diskusprolaps.

Nerverne kan billedeligt set betegnes som et stort ledningssystem, der sender og modtager elektriske impulser/strøm mellem hjernen og resten af kroppen. De fleste nerver udgår fra rygsøjlen og forgrener sig til alle dele af kroppen. De har betydning for bl.a. musklers arbejde, kirtler og organers funktion  og hudens følesans  af tryk, berøring, smerte og temperatur. Påvirkes eller skades en ”ledning” et sted, kan det give problemer i ledningssystemet som forløber efter skadesstedet. Derfor kan symptomer på iskias være andet end smerter. 

Behandling

Årsagen Behandlingen kommer an på årsagen men i de fleste tilfælde er lidelsen ikke farlig og med vejledning og superviseret træning blive de fleste helt friske igen.